Prekršajno pravo

prekrsajnoPrekršajno pravo

Prekršaj (ponašanje kojim se povređuje ili ugrožava javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom RH, međunarodnim pravom i zakonima čija zaštita nije moguća bez prekršajnopravnog sankcioniranja, a njihova se zaštita ne ostvaruje kaznenopravnom prisilom.

Prekršajni postupak (pretpostavke okrivljenikove nedužnosti, pravo na obranu, pravo uhićene ili zadržane osobe, dužnost utvrđivanja svih činjenica, stranke u postupku, podnesci, zapisnici, presuda, žalba, uzvanredni pravni lijekovi).

Prekršajni nalog (Svrha mu je pridonijeti ubrzanju i racionalizaciji prekršajnog postupka. Temelji se na okrivljenikovom prihvaćanju svoje krivnje i izrečene prekršajne sankcije).

Obvezni prekršajni nalog.

Uplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja.

Izvršenje odluka o prekršaju i izvršenje zaštitne mjere.

Postupak izvršavanja rada za opće dobro.

Žalba (redoviti pravni lijek, a može se podnijeti protiv prvostupanjske odluke o prekršaju, bez obzira je li to presuda prvostupanjskog prekršajnog suda ili rješenje o prekršaju koje je donijelo tijelo državne uprave).

Izvanredni pravni lijekovi (obnova prekršajnog postupka, zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne i zahtjev za zaštitu zakonitosti).