Obvezno pravo

radnoObvezno pravo

Skup pravnih pravila kojima se uređuju obvezni odnosi (društveni odnosi u koje ljudi ulaze povodom činidaba). Uređuje odnose koji nastaju u procesu razmjene dobara i usluga.

Osnovna načela (načelo poštenja i savjesnosti, načelo jednake vrijednosti činidaba, načelo zabrane uzrokovanja štete, načelo dužnosti ispunjenja obveze – u ugovornim odnosima poznata je maxima „pacta sunt servanda“ = ugovore treba izvršavati).

Ugovori (dvostrani pravni posao koji nastaje očitovanjem volje najmanje dvije strane). Predugovor ili preliminar je takav ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi, glavni ugovor (ima sve bitne sastojke glavnog ugovora). Konsenzualni ugovori nastaju samim sporazumom ugovornih strana (npr. Kupoprodaja, najam, zakup, zamjena, itd). Realni ugovori nastaju tek predajom stvari jednog ugovaratelja drugom. Realni su svi ugovori u režimu kapare, ugovori o ostavi i uskladištenju, o posudbi, a može biti i ugovor o darovanju.