Obiteljsko pravo

obiteljskoObiteljsko pravo

Sklapanje braka.

Imovina (bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu).

Prestanak braka (poništaj, razvod)

Sporazum i uređivanje pravnih posljedica razvoda braka

Majčinstvo i očinstvo (utvrđivanje očinstva), osporavanje majčinstva, osporavanje očinstva.

Roditeljsku skrb (odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, u svrhu zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti).

Skrbništvo (oblik zaštite djece bez roditeljske skrbi, odraslih osoba lišenih poslovne sposobnosti i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese).

Uzdržavanje (dužnost i pravo).

Posebni parnični postupci (bračni sporovi, sporovi utvrđivanja ili osporavanja majčinstva ili očinstva, sporovi o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima s djetetom, sporovi o uzdržavanju).

Posebni izvanparnični postupci (davanja dopuštenja za sklapanje braka, sporazumnog razvoda braka, odobravanja plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, odobravanja sporazuma o uzdržavanju, pojednostavnjenog određivanja uzdržavanja, ostvarivanja roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom, određivanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, zaštite obiteljskog doma, nadomještanja pristanka za posvojenje djeteta, lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti, donošenja rješenja o zdravlju štićenika).

Postupci radi ostvarivanja roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom.

Posebni postupci ovrhe (predaja djeteta, utvrđivanje osobnih odnosa s djetetom, uzdržavanje djeteta)

Posebni postupci osiguranja.