Nasljedno pravo

nasljednoNasljedno pravo

Oporuka (očitovanje ostaviteljeve posljednje volje kojom raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti).

Načela nasljednog prava (Načelo ravnopravnosti svih fizičkih osoba u nasljeđivanju, Načelo ravnopravnosti bračne i izvanbračne djece te izvanbračnog i bračnog druga, Načelo zatvorenog broja pravnih osnova nasljeđivanja, Načelo slobode oporučnog raspolaganja, Načelo kumulacije pravnih osnova nasljeđivanja, Načelo kaduciteta).

Nasljednička zajednica.

Nasljedno pravo supruga/supruge (ostavite­­lja nas­­ljeđuju prije svih ­­nje­gova djeca i ­­nje­gov bračni drug).

Nasljedno pravo u izvanbračnoj vezi (djeca rođena izvan braka i ­­njihovi potomci imaju ista nas­­ljedna prava kao i bračna djeca i ­­njihovi potomci).

Nasljedno pravo posvojenika

Nužno nasljedno pravo (nužni nasljednici – nužni nas­­ljednici su ostavite­­ljevi potomci, ­­nje­gova posvojčad i ­­njihovi potomci te ­­nje­gov bračni drug).

Nasljednopravni ugovori (ugovori o ustupu i raspodjeli imovine za života).